OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Europapier je član Heinzel Grupe od studenog 2010.

OPĆENITO

 Korištenje web stranica društva Heinzel Holding GmbH, 1223 Beč, Wagramer Strasse 28-30, i/ili njegovih podružnica i/ili njegovih povezanih društava, (sve te tvrtke u daljnjem su tekstu "Heinzel", molimo pogledajte "Strukturu udjela" za više informacija, a sve te web stranice u daljnjem tekstu se nazivaju "Heinzelove web stranice") isključivo je dopušteno u skladu s ovim Uvjetima i odredbama o zaštiti podataka. U svakom slučaju, ovi uvjeti i odredbe o zaštiti podataka se mogu izmijeniti, dopuniti ili mijenjati s vremena na vrijeme, kao što može biti slučaj, kao što su npr. za kupnju proizvoda i/ili usluga. Pristupom odnosno korištenjem sadržaja Heinzelovih web stranica prihvatili ste i suglasni ste sa sadržajem i primjenama ovih Općih uvjeta poslovanja i odredaba o zaštiti podataka zajedno s povremenim izmjenama i dopunama. Nadalje, dužni ste poštivati ​​važeće zakone i propise u vezi s korištenjem bilo koje Heinzelove stranice. Ako ne prihvatite ili pristanete na bilo koje odredbe sadržane u ovim uvjetima i odredbama o zaštiti podataka, korištenje Heinzelove internetske stranice izričito nije dopušteno.

Heinzel zadržava pravo izmijeniti, modificirati, dopuniti, ažurirati ili ograničiti ove Opće uvjete poslovanja i odredbe o zaštiti podataka i/ili bilo kakve informacije na Heinzelovim internetskim stranicama u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave; ova odredba primjenjuje se i na poboljšanja ili izmjene i dopune vezano za proizvode, usluge ili kako je slično opisano na Heinzelovim stranicama.
Nema jamstva, odgovornosti ili slično.
Heinzel ne preuzima nikakve obveze, jamstvo ili garanciju ili sličnu odgovornost za točnost, ispravnost, aktualnost, ili potpunost bilo kojih informacija o Heinzelovoj web stranici; to također vrijedi za bilo koje i sve informacije koje pružaju treće osobe na svim Heinzelovim stranicama. Heinzel ne preuzima nikakvu obvezu ili odgovornost za ažuriranje Heinzelove web stranice kako bi se pružile ažurirane informacije (kao i one koje pružaju treće osobe), odnosno kako bi se osigurala točnost, ispravnost ili potpunost objavljenih informacija (kao i onih koje pružaju treće osobe) i ne preuzima odgovornost za gore navedeno.


Svako korištenje Heinzelovih internetskih stranice je na vlastiti rizik. Materijal i informacija (koje također pružaju treće osobe) dani su bez garancije, jamstva i obveze ili sličnih odgovornosti. Stoga, Heinzel ne daje nikakve garancije, jamstva, niti preuzima obveze ili slične odgovornosti iz bilo kojeg razloga, bilo izričito ili implicitno, niti one koji nastaju zakonom ili na neki drugi način, uključujući standardnom tržišnom praksom, u odnosu na korištenje za određenu namjenu, odnosno ne krši imovinska prava ili prava komercijalnog ili industrijskog vlasništva i autorskih prava. Nadalje, Heinzel ne preuzima nikakve garancije, jamstva, obveze ili slične odgovornosti vezano uz neprekidni, pravovremeni, sigurni, točni, precizni rad Heinzelovih stranicama.


Ovime prihvaćate i suglasni ste da svako preuzimanje ili nabavu materijala ili informacija (koje također pružaju treće osobe i/ili linkovi s web stranica) činite na vlastiti rizik i da ste isključivo sami odgovorni za svu štetu, što uključuje ali na ograničava se na gubitak podataka ili štetu na vlastitim računalnim sustavima.

Heinzel ne preuzima odgovornost za bilo kakve izravne ili neizravne ili druge štete vis-a-vis vama ili bilo kojoj trećoj osobi koja proizlaze iz ili su u vezi s Heinzel stranicama, njihovim sadržajem ili njihovom upotrebom. Ovo izuzeće se također odnosi na sve druge web stranice ili druge izvore koji su povezani s ili iz Heinzelovih stranica ili koji se odnose na Heinzelove stranice. Nadalje, to isključenje se također primjenjuje i na bilo kakve odgovornosti koja proizlaze iz ili su u vezi s uporabom ili preuzimanjem ili pristupom bilo kojem materijalu i/ili informacijama ili na sličan način. Osim toga, odgovornost za gubitak dobiti, prekid rada ili poslovanja, izgubljenu štednja ili gubitak programa ili podataka je isključen čak do te mjere da Heinzel nije odgovoran pružiti obavijest o mogućnosti takvih šteta. Ovo isključuje bilo kakvu odgovornost kao što je niže opisano koja se odnosi na sve zahtjeve, uključujući ugovorne zahtjeve ili jamstva u vezi ili izvanugovornim ili bilo koje drugim zahtjevima.