UPRAVA I UPRAVLJANJE

Korporativna struktura Europapier Grupe reflektuje potpunu posvećenost našim klijentima. Sa visoko stručnim i motivisanim timom u 13 zemalja, naša međunarodna mreža omogućava organizaciju prodaje uz istovremenu podršku koja je neophodna na lokalnim tržištima. Dodatnu podršku pružaju odjeljenja za upravljanje nabavkama i proizvodima i korporativne usluge na nivou Grupe.

Molimo Vas da se sa bilo kojim pitanjima ili sugestijama u vezi sa međunarodnom grupom ili zavisnim društvima u centralnoj ili istočnoj Evropi obratite sledećim osobama za kontakt:

Naša organizovana medjunarodna mreža stoji Vam na raspolaganju dok istovremeno naši prodajni timovi pružaju usluge na lokalnom nivou, na Vašem jeziku i uz odlično razumevanje i poznavanje Vaših poslovnih potreba

Europapier je članica Heinzel Grupe od Novembra 2010.

 

Uprava

Ante Suton

Managing Director

Prikaži više

Ljubo Markić

Purchase Manager

Prikaži više

Marina Cigić

Finance Manager

Prikaži više

Zorica Marušić

Logistic Manager

Prikaži više